Dronepanorama i Oslo Sentrum

Det velrenommerte PR-byrået; Geelmuyden Kiese hadde behov for å se utsikten fra et gitt punkt på vegne av sin oppdragsgiver.
Adressen for oppdraget var i Oslo sentrum, innenfor restriksjonsområdet EN R102. Dette er en forskrift som ble fastsatt av Luftfartstilsynet i 2007 med hjemmel i luftfartsloven. Forskriften går ut på at all flyging innenfor restriksjonsområdet er forbudt. Området strekker seg i en sirkel med 1,8km i radius rundt stortinget. Dette er en belastet luftsone hvor behovet for kontroll og oversikt er stort.

For å utføre droneoppdrag innenfor dette området kreves dispensasjon fra luftfartstilsynet. Ofte er luftfartstilsynet opptatt av at droneoppdraget skal ha en stor grad av samfunsnyttighet. Droneflygingen som skulle gjøres for Geelmuyden Kiese var å anse som et samfunnsnyttig formål og vi fikk raskt innvilget dispensasjon til å gjøre flygingen tidlig om morgenen den 16. september. Etter ca 5 minutter i luften var dronefoto og dronevideo av utsikten sikkret og vi kunne vende tilbake til kontoret for etterarbeid.

A Studio har god erfaring med søknadsprosessen for å få innvilget droneflyging innenfor dette området.

Naviger deg rundt i dette 360-dronebildet som viser utsikten.

Vi tilbyr 3d visualisering!

A Studio leverer også 3d visualisering av eiendomsprosjekter. Har du et byggeprosjekt som du trenger å få presentert nå?

SE vårt galleri

Legg igjen en kommentar