Hva er ditt ansvar som gårdeier – Inspeksjon av tak

Som eier av bygård har man et betydelig ansvar for at bygningen til enhver tid er i forsvarlig stand, både for beboere og for publikum som ferdes på gaten. Det er spesielt sistnevnte som vi skal fokusere på i denne artikkelen. Vi har nemlig begynt å tilby takinspeksjon med drone for å gjøre det enklere for deg som gårdeier å til enhver tid være sikker på at gården er i forsvarlig stand. For hva er egentlig ditt ansvar hvis takstein ramler ned og skader noen på gaten?

I Plan- og bygningsloven § 89 kommer det frem at gårdeiere plikter å sørge for at bygninger ”holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom, og slik at det ikke virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene”. Dette betyr at hvis vedlikeholdet er av så dårlig art at takstein, gesimser eller andre bygningsdeler faller ned er det brudd på loven.

Tidligere ulykker

Det finnes en rekke eksempler i norsk rettspraksis på saker hvor takstein eller gesimsdeler har ramlet ned og skadet tilfeldig forbipasserende. I 1972 ble en gårdeier holdt ansvarlig av Høyesterett for skaden som oppsto da en takstein falt ned og skadet en fotgjenger. Også ulykken i Trondheimsveien i Oslo i 2007 er en grusom påminnelse om hvor viktig det er å ha sine saker i orden. En kvinne var på vei nedover fotgjengerfeltet i Trondheimsveien da fasaden på en ubebodd bygård tilfeldigvis raste ut. Skadene kvinnen pådro seg gjorde at hun senere omkom. Gårdeier og bedriften som sto ansvarlig for driften ble tiltalt for uaktsomt drap.

På bakgrunn av denne hendelsen skrev også Estate nyheter en omfattende artikkel om dette tema i 2007.

Plan- og bygningsetaten kan gi bygårder pålegg om sikring innen en gitt frist dersom tilstanden på bygården er av dårlig forfatning. Om ikke de påpekte forholdene utbedres innen fristen kan det ilegges tvangsmulkt. Ved tap av menneskeliv kan man risikere fengelsstraff.

Takinspeksjon med drone

Lurer du på hvordan taket ditt har klart seg gjennom vinteren? For å gjøre det enklere å opprettholde et sikkert bygg tilbyr vi inspeksjon av tak med drone. Her flyr vi over taket i en slik avstand at bildene vi tar viser eventuelle skader på takstein. Dette kan enten brukes til å planlegge gjennomføring vedlikehold, eller som dokumentasjon på at alt er i skjønneste orden.

Sørg for at din bygård er i sikker stand slik at skader unngås, eller i verste fall at tilfeldig forbipasserende får løs taksten i hodet og omkommer.

Be om pris på inspeksjon med drone!

Vi tilbyr 3d visualisering!

A Studio leverer også 3d visualisering av eiendomsprosjekter. Har du et byggeprosjekt som du trenger å få presentert nå?

SE vårt galleri

Legg igjen en kommentar